สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

22 ธันวาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,532 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,199,061 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,393 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 48 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 41 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,706 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 50 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 318,138 ราย)
เสียชีวิตรวม 21,471 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,139,388 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,191 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 38,202 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,443 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(421) ปริมณฑล (232) จังหวัดอื่น ๆ (1,790)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 41 ราย และเข้า Quarantine

มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศซาอุดีอาระเบีย 1 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 3 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 6 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 10 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 5 ราย
จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
จากประเทศนอร์เวย์ 3 ราย
จากประเทศสวีเดน 1 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศแคนาดา 1 ราย
จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
จากประเทศลาว 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 276.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.95 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 248 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.67)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 181,264 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 830,990 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,914 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 528,639 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 195 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,230 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,724,684 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,140 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,427 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,005 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 100,524 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 92,901 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16,325 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,041 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม