สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

03 ธันวาคม,2564 | Piroonruk Art-han