สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

10 ตุลาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,817 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,710,884 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,055 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 50 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 63 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,476 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 649 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 298,063 ราย)
เสียชีวิตรวม 17,691 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 84 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,582,313 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 9,981 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,880 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,704 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,185) ปริมณฑล (876) จังหวัดอื่น ๆ (8,643)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 63 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) ปทุมธานี(54) สระแก้ว(6) และ กรุงเทพฯ(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสวีเดน 54 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 238.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 215.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.41)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,357 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 733,058 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,940 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.94
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 477,333 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,438 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,104 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,332,221 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,743 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 114,571 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,482 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 27,607 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 21,025 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,513 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,442 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม