สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

07 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,821 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,308,343 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,994 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 518 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,017 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,303 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 258,881 ราย)
เสียชีวิตรวม 13,283 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 241 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,149,595 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 16,737 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 145,465 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,297 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,997) ปริมณฑล (2,391) จังหวัดอื่น ๆ (6,909)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) ตาก(3) นราธิวาส(1) และ สตูล(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 3 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 221.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 198.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.46)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,644 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 666,559 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,184 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 417,971 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,155 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,985 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,862,187 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,352 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 95,828 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,970 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,058 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,474 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,481 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 13,385 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม