สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

25 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 18,417 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,102,368 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,953 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 146 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,882 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,308 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 234,633 ราย)
เสียชีวิตรวม 10,085 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 297 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 903,015 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 21,186 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 189,268 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
18,261 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,139) ปริมณฑล (4,493) จังหวัดอื่น ๆ (9,629)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) สุราษฎร์ธานี(1) เชียงราย(1) นราธิวาส(1) สระแก้ว(2) ประจวบคีรีขันธ์(1)
และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศลาว 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 213.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 191.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.48)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 147,619 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 648,161 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51,016 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 32 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 50 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 378,377 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,584 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,622 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,593,602 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,837 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 90,107 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,821 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 12,957 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 8,342 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,811 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 9,014 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม