สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

08 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,983 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 756,505 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,780 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 350 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,847 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 177,811 ราย)
เสียชีวิตรวม 6,204 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 138 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 535,515 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,503 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 214,786 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,627 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,080) ปริมณฑล (4,525) จังหวัดอื่น ๆ (12,022)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(1) และ ตาก(5)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 5 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 202.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 182.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.82)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 68,950 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 632,987 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,070 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 37 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 61 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 326,489 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,901 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 11,526 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,243,852 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,257 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 81,335 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,537 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,132 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4,178 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,334 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,250 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม