สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

23 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,575 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 467,707 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,889 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,072 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,601 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 122,811 ราย)
เสียชีวิตรวม 3,811 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 114 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 320,152 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,775 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 143,744 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,490 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,104) ปริมณฑล (2,981) จังหวัดอื่น ๆ (7,405)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ภูเก็ต(1) เชียงราย(6) สระแก้ว(2) และ ตาก (2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเมียนมา 6 ราย
จากประเทศลาว 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศจีน 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 193.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 175.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.86)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61,651 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 626,172 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,865 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 49 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 76 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 253,364 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,831 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 6,133 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 964,918 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,034 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 70,419 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,188 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,119 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,940 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,194 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 370 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม