สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

19 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,784 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 415,170 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,997 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 100 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,677 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 110,358 ราย)
เสียชีวิตรวม 3,422 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 81 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 289,651 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,741 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 122,097 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,674 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,134) ปริมณฑล (2,353) จังหวัดอื่น ๆ (7,187)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่จันทบุรี(3) ภูเก็ต(1) และ ตาก(6)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
จากประเทศเมียนมา 6 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 191.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 174.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.08)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,513 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,746 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,325 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 54 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 78 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 229,521 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,329 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 5,000 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 916,561 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,710 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 67,181 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,106 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,426 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,247 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,926 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 254 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม