สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

11 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,539 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 336,371 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,113 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 103 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,305 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 91,841 ราย)
เสียชีวิตรวม 2,711 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 86 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 247,971 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,053ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 85,689 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,418 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,741 ) ปริมณฑล (2,801) จังหวัดอื่น ๆ (3,876)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ตาก(1) เชียงราย(1) อยู่ระหว่างประสาน(2) สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(6)ตากและ จันทบุรี(7)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 13 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศบังคลาเทศ 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 187.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 171.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.44)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,535 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,821 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,475 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 61 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 83 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 188,752 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,667 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,756 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 827,191 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,353 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 59,978 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 881 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,630 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 453 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,853 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 112 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม