สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

05 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,166 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 289,233 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,961 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 84 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,109 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 79,810 ราย)
เสียชีวิตรวม 2,276 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 50 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 223,437 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,534 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 63,520 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 6,070 ราย
มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,729) ปริมณฑล (1,565) จังหวัดอื่น ๆ (2,776)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ ตาก(2) จันทบุรี(7) และ สระแก้ว(3)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 10 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 184.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 168.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.52)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,169 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,293 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,387 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.08
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 65 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 165,405 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,749 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,419 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 778,652 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,045 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 54,291 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 720 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,244 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 210 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 890 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 86 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม