สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

29 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,662 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 254,515 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,683 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 10 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 28 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 941 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 69,381 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,970 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 36 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 205,064 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,793 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 47,481 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,624 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,692) ปริมณฑล (1,473) จังหวัดอื่น ๆ (1,459)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 28 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(1) สระแก้ว(19) และ จันทบุรี(7)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 26 ราย
จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 182 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 166.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.52)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,754 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,595 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,037 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 90 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 154,385 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 824 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,309 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 739,266 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,218 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48,532 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 556 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,110 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 121 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 398 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 76 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม