สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

20 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,682 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 218,131 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,866 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 578 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 40 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,198 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 59,426 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,629 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 20 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 183,759 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,401 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 32,743 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,064 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(836) ปริมณฑล (1,114) จังหวัดอื่น ๆ (1,114)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 40 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นนทบุรี(2) ชลบุรี(3) สระแก้ว(10) จันทบุรี(21) ตาก(1) และ อยู่ระหว่างประสาน(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 31 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
จากประเทศอัฟกานิสถาน 1 ราย
จากประเทศอินเดีย 2 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 178.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 163.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.35)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,782 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 617,083 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 58,588 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 78 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 93 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 147,615 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 341 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,258 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 691,115 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,911 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 42,052 รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 414 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,050 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 112 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 486 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 64 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม