สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

06 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,911 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 76,811 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,749 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศ เข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ 2 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 153 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,947 ราย)
เสียชีวิตรวม 336 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 46,795 ราย(60.92%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,435 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,680 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,902 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(739) ปริมณฑล (559) จังหวัดอื่น ๆ (604)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) นนทบุรี(3) สมุทรปราการ(1) นราธิวาส(1) และ ชลบุรี (1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศบราซิล 1 ราย
จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศอิหร่าน 2 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 155.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 133 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.5)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,129 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 593,148 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 21 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 412,618 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 17 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.9
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 123 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,874 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 424,376 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,744 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,971 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 110 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,072 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 973 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 26 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม