สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

04 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,763 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 72,788 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,519 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ เข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ จำนวน 4 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 231 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,642 ราย)เสียชีวิตรวม 303 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 42,474 ราย(58.35%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,490 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 30,011 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,750 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(562) ปริมณฑล (499) จังหวัดอื่น ๆ (689)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) นนทบุรี(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (3)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอินเดีย 1 ราย
จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
จากประเทศอียิปต์ 3 ราย
จากประเทศอิตาลี 1 ราย
จากประเทศปากีสถาน 2 ราย
จากประเทศซูดาน 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 154 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 131.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.3)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,767 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 591,514 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 20 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 355,828 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 16.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.8
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 126 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,842 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 417,512 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,500 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,361 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 106 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 966 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 906 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม