ข่าวกิจกรรม

นนท์ kids เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน อายุ 5-11 ปี

19 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

นนท์ kids เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน อายุ 5-11 ปี
มารับเข็ม 3 booster ต้าน BA.4-BA.5
วันที่ 1, 2, 8, 15 และ 29 ก.ย. 65
✅ ไม่จำกัดเชื้อชาติและที่อยู่อาศัย
✅ ไม่จำกัดสูตรวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2
✅ ได้รับเข็ม 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับน้องๆ อายุ 5-11 ปี

สถานที่ฉีดวัคซีน
🏬 สนาม เซ็นทรัลเวสต์เกต
📄 รับบัตรคิว บริเวณลานจอดรถ 2C
แผนที่ Google Map

**การฉีดวัคซีนชนิดใดเป็นความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็กไม่มีการบังคับแต่อย่างใด**

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม