ข้อแนะนำประชาชน

สหรัฐฯ ชื่นชม ไทย แก้วิกฤตโควิดได้ดี ประชาชนให้ความร่วมมือสูง

26 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

สหรัฐฯ ชื่นชม ไทย แก้วิกฤตโควิดได้ดี ประชาชนให้ความร่วมมือสูง
🇹🇭 ประเทศไทยพร้อมสนับสนุน GHSA วาระความมั่นคงสุขภาพโลก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สหรัฐฯ ชื่นชมไทยที่บริหารจัดการวิกฤต “โควิด” ได้ดี ประชาชนให้ความร่วมมือสูง ย้ำไทยพร้อมสนับสนุน GHSA วาระความมั่นคงสุขภาพโลก ทั้งระบบแล็บและการพัฒนากำลังคน สนับสนุนฉีดวัคซีนพื้นฐานให้แก่เด็กเมียนมาตามตะเข็บชายแดนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
.
โดยการหารือทางสหรัฐอเมริกา 🇺🇸 ได้แสดงความยินดีกับประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม APEC ในครั้งนี้ ซึ่งการหารือโต๊ะกลม หัวข้อ “การลงทุนด้านหลักประกันสุขภาพเพื่อรองรับการระบาดในอนาคต” ในวันที่ 26 ส.ค. 65 ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐฯ เข้าร่วมและเป็นผู้ร่วมอภิปรายในช่วงการสนทนาเรื่องการสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ยังได้เชิญตนเข้าร่วมประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจในปี 2566 ด้วย
.
ซึ่งการจัดประชุมในครั้งถัดไปทางสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังได้ชื่นชมประเทศไทยที่รับมือสถานการณ์โรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี มีประชาชนให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง สามารถดูแลรักษาผู้ติดเชื้อได้อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของยา การดูแลแบบ Home Isolation , Hospitel ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การฉีดวัคซีนโควิด 19 และขอบคุณประเทศไทยที่ส่งข้อมูลตัวอย่างเชื้อให้แก่สหรัฐฯ ในช่วงที่เริ่มมีการระบาด ในการนำไปศึกษาวิจัยยาและวัคซีน
.
ส่วนไทยเองก็ขอบคุณสหรัฐฯ ที่ให้ความช่วยเหลือเราในช่วงวิกฤต ในการบริจาควัคซีน mRNA หลายล้านโดส สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ 🤝

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม