ข้อแนะนำประชาชน

สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กเพื่อป้องกันโรคหวัดในฤดูฝน

30 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han


สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กเพื่อป้องกันโรคหวัดในฤดูฝน

ฝนมาแล้ว การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก
เพื่อป้องกันโรคหวัด จึงเป็นสิ่งสำคัญ
สอนการใช้หน้ากากอนามัย ให้เด็กเช็ดน้ำมูก…

โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2022


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีป้องกันโรคหวัด ดังนี้
1. สอนการใช้หน้ากากอนามัยอย่า่งถูกวิธี เมื่อมีน้ำมูกหมั่นเช็ดน้ำมูก ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอหรือจาม และล้างมือเป็นประจำ
2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
3. ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
4. ทำกิจกรรมออกแรง ออกกำลังกาย หรือช่วย คุณพ่อ คุณแม่ทำงานบ้าน

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม