สถานการณ์รายวัน

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

13 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 92 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 1.9 ล้านราย
– จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร
– จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
– อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
– จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร
– อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม