สถานการณ์รายวัน

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

06 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 86.8 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 1.8 ล้านราย

📈 จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร

📈 จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร

📈 อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ

📈 จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร

📈 อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

🗂 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม