ข่าวกิจกรรม

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (13 -14 กรกฎาคม 2565)

14 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han
13 -14 กรกฎาคม 2565
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ทำบุญ ตักบาตร รักษาสุขภาพ
ปลอดภัยจากโควิด-19