ข่าวกิจกรรม

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

05 มิถุนายน,2565 | Piroonruk Art-han

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเกี่ยวกับวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมในความร่วมมือและรู้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้จัดการประชุมใหญ่ระดับโลก ที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในช่วงวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 และมีการเสนอให้ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และปีนี้เป็นการเฉลิมฉลอง 50 ปี ในธีม “OnlyOneEartn: เพราะโลกนี้มีเพียงใบเดียว”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักและดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเสมอมา