ข่าวกิจกรรม

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 สิงหาคม
.
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม