ข่าวกิจกรรม

วันพืชมงคล ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

13 พฤษภาคม,2565 | Piroonruk Art-han
วันพืชมงคล
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เพื่อเป็นสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว