ข่าวกิจกรรม

ล้างตลาด ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโรคชวน

22 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

2 ขั้นตอนในการล้างตลาด ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโรคชวน

1. ใช้ไม้กวาดหยากไย่ ทำความสะอาดบนเพดาน ขัดทางเดิน กวาดเศษขยะตามพื้น ทางเดิน รางระบายน้ำ และแผงจำหน่ายอาหาร หากมีคราบไขมัน ให้ใช้โซดาไฟราดทิ้งไว้

2. ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน รวมทั้งควรมีการสำรวจท่อระบายน้ำรอบตลาด เพื่อป้องกันการอุดตัน

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม