สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

16 เมษายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 39,038 ราย(เพิ่มขึ้น 1,582 ราย)
– เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 921 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 656 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 19,751 ราย)

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) รักษาหายป่วยแล้ว 28,480 ราย(72.95%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 97 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 10,461 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ1,577 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จาก กรุงเทพฯ(312) ปริมณฑล(202) จังหวัดอื่นๆ (1,063)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) สมุทรปราการ(1) และสุรินทร์(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
 • จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศยูเครน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 139 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.99 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 118 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 74,479 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 578,993 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 14 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 216,850 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 111 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,610 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 367,977 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,148 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,218 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 36 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 53 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 25 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม