สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

15 เมษายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 37,453 ราย
(เพิ่มขึ้น 1,543 ราย)
– เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,161 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 379 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 19,095 ราย)

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) รักษาหายป่วยแล้ว 28,383 ราย(75.78%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 61 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 8,973 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,540 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(409) ปริมณฑล(161) จังหวัดอื่นๆ (970)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 138.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.98 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 111.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.4)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 78,439 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 578,092 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 14 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 199,569 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 111 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,605 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 365,829 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,889 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,874 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 53 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม