สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564

14 เมษายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564

ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 35,910 ราย(เพิ่มขึ้น 1,335 ราย)
– เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 789 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 537 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 18,716 ราย)

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)รักษาหายป่วยแล้ว 28,322 ราย(78.87%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 34 ราย)รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 7,491 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ1,335 ราย มีรายละเอียดดังนี้จาก กรุงเทพฯ(351) ปริมณฑล(98) จังหวัดอื่นๆ (877)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(6) และ สงขลา(3) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
 • จากประเทศเนปาล 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 138 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.97 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 111 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 77,720 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลกอยู่ที่ 577,179 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 13.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 185,248 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 112 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,596 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 10 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 363,940 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,767 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,696 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 33 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 52 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม