สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

11 เมษายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 32,625 ราย
(เพิ่มขึ้น 967 ราย)
– เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 530 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 434 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 17,531 ราย)

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)รักษาหายป่วยแล้ว 28,214 ราย(86.48%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 53 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,314 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 967 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(227) ปริมณฑล(105) จังหวัดอื่นๆ (473) อยู่ระหว่างสอบสวน(162)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ชลบุรี(1) นราธิวาส(1) และ อยู่ระหว่างประสาน(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 136 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 109 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.4)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66,764 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 575,593 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 13 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 152,682 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 113 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,572 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 13 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 359,117 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,510 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,081 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 26 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 2 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม