สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

03 เมษายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 29,031 ราย
(เพิ่มขึ้น 84 ราย)
– เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 58 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 15 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 11 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 16,084 ราย)

เสียชีวิตรวม 95 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 27,668 ราย(95.31%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 62 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,268 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
58 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(30) สมุทรสาคร(8) สุพรรณบุรี(9) นนทบุรี(4) นครปฐม(4) นราธิวาส(1) ชลบุรี(1) ตาก(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(8) ปทุมธานี(3) ยะลา(2) สมุทรปราการ (1) และ อยู่ระหว่างประสานรพ.(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศจีน 3 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 2 ราย
 • จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
 • จากประเทศเช็กเกีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 130.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 105 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 69,986 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 567,610 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 12 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89,019 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,466 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 347,972 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,294 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,546 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 16 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม