สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

30 มีนาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 28,821 ราย
(เพิ่มขึ้น 48 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 21 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 5 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 16,057 ราย)

เสียชีวิตรวม 94 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 27,379 ราย(95%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 66 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,348 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
22 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(14) สมุทรสาคร(6) นครปฐม(2)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(6) นนทบุรี(2) สมุทรปราการ(1) ชลบุรี(10) และ อยู่ระหว่างรอประสาน(2) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 2 ราย
 • จากประเทศเนปาล 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
 • จากประเทศมาดากัสการ์ 9 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 128 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 103 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.7)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59,707 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 563,206 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 12 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56,119 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,393 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 21 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 342,885 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 941 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,273 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม