สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

22 มีนาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 27,876 ราย
(เพิ่มขึ้น 73 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 44 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 15,492 ราย)

เสียชีวิตรวม 91 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,663 ราย(95.65%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 65 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,122 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
22 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(8) สมุทรสาคร(8) นครปฐม(1) ปทุมธานี (1) นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(1) ชลบุรี(1) ราชบุรี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(2) นนทบุรี(2) สมุทรปราการ(2) และ ชลบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศฮังการี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 123.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 99.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.6)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,496 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 555,314 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,009 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,212 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,204 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 333,040 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,327 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,690 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม