สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

20 มีนาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 27,713 ราย
(เพิ่มขึ้น 119 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 65 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine/คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้า รพ. เพิ่มขึ้น 7 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 47 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 15,412 ราย)

เสียชีวิตรวม 90 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,512 ราย(95.67%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 62 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,111 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
65 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(19) สมุทรสาคร(34) พระนครศรีอยุธยา(3) ตาก(2) ปทุมธานี (2) นนทบุรี(4) นครปฐม(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้า รพ. และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(2) นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(3) และ รอประสาน(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 122 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 99 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.6)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 65,981 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 554,104 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,950 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,212 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 13 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,204 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 330,042 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,576 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,632 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม