สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

17 มีนาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันพุธ 17 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 27,402 ราย
(เพิ่มขึ้น 248 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 79 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 6 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 163 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่15,310 ราย)

เสียชีวิตรวม 88 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,339 ราย(96.12%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 40 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 975 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
79 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(26) นครปฐม(13) ตาก(9) เพชรบุรี (2) สุพรรณบุรี(3) นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(3) ราชบุรี(5)
ปทุมธานี(1) กรุงเทพฯ(13) ศรีสะเกษ(1) สงขลา(2)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(6) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 121 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.68 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 97.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.7)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52,650 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 549,367 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,869 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,162 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,203 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 326,034 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,063 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,430 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 6 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม