สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

15 มีนาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันจันทร์ 15 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 27,005 ราย
(เพิ่มขึ้น 78 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 59 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่15,024 ราย)

เสียชีวิตรวม 87 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,234 ราย(97.14%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 80 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 684 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
15 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก ตาก(9) สมุทรสาคร(3) กรุงเทพฯ (1) สมุทรปราการ(1) สุพรรณบุรี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(2) ตาก(1) และ อยู่ระหว่างการประสาน(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 120 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.6 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 96.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,896 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 547,234 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26,514 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,147 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 16 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,202 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 323,763 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,354 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,325 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 6 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม