สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

13 มีนาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 26,757 ราย
(เพิ่มขึ้น 78 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 33 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 11 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 34 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,829 ราย)

เสียชีวิตรวม 86 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,086 ราย(97.49%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 30 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 585 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
33 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ (13) ตาก(1) อ่างทอง(1) ปทุมธานี (2) สมุทรสาคร(16)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(9) และ ปทุมธานี(2) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศศรีลังกา 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศอัฟกานิสถาน 1 ราย
 • จากประเทศบังคลาเทศ 4 ราย
 • จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
 • จากประเทศซิมบับเว 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 119.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.6 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 96 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ80.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66,785 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 545,544 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,512 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 153 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,122 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,201 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 320,939 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,575 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,264 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 6 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม