สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

09 มีนาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันอังคาร 9 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 26,501 ราย
(เพิ่มขึ้น 60 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 15 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ (ช่องเส้นทางธรรมชาติ) 2 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 21 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,709 ราย)

เสียชีวิตรวม 85 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 25,851 ราย(97.55%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 74 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 565 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
22 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ (1) ปทุมธานี(2) สมุทรสาคร(19)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(11) ชลบุรี(3) และ ตราด(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศซูดาน 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 4 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 117.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.6 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 93 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ79.3)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,116 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 538,628 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,353 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 154 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,045 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 19 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,200 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 314,989 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,529 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,011 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 47 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 5 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม