สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

05 มีนาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันศุกร์ 5 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 26,241 ราย
(เพิ่มขึ้น 79 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 12 มราย

 • ผู้เดินทางจากต่างประเทศ ตามเส้นทางธรรมชาติ 2 ราย
  -เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 43 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,616 ราย)

เสียชีวิตรวม 85 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 25,641 ราย(97.71%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 79 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 515 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
22 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ (6) ชลบุรี(1) ปทุมธานี(3) สมุทรสาคร(12)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(7) ชลบุรี(4) และ นนทบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสโลวีเนีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศอิตาลี 3 ราย
 • จากประเทศลิเบีย 1 ราย
 • จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 116 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 91.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ79.1)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 68,321 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 533,636 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,824 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 153 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,000 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 22 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,200 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 307,943 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,063 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 932 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม