สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

03 มีนาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 26,108 ราย
(เพิ่มขึ้น 35 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 10 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 8 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,565 ราย)

เสียชีวิตรวม 84 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 25,483 ราย(97.61%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 63 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 541 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
17 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ (3) ปทุมธานี(3) ประจวบคีรีขันธ์(1) พระนครศรีอยุธยา(1) สมุทรสาคร(9)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(1) ชลบุรี(5) และตาก(4) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศกานา 2 ราย
 • จากประเทศเคนยา 1 ราย
 • จากประเทศไนจีเรีย 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 4 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 115 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 91 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ79.0)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56,890 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 529,214 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,704 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 155 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,965 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 26 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,199 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 304,135 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,555 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 844 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 24 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม