สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

25 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 25,764 ราย
(เพิ่มขึ้น 72 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 43 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 20 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,480 ราย)

เสียชีวิตรวม 83 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 24,734 ราย(96.00%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 192 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 947 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
43 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(27) กรุงเทพฯ(6) ปทุมธานี(2) นครนายก(2) พระนครศรีอยุธยา(2) นครปฐม(1) ตาก(1) สมุทรสงคราม(1) สระบุรี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(4) สมุทรปราการ(2) นนทบุรี(1) และอยู่ระหว่างประสาน(2) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศคูเวต 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
 • จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
 • จากประเทศโอมาน 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 113 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 88.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ78.4)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 75,229 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 518,363 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,106 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,816 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,197 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 291,774 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,545 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 697 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม