สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 25,692 ราย
(เพิ่มขึ้น 93 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 59 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 22 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 12 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,460 ราย)

เสียชีวิตรวม 83 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 24,542 ราย(95.52%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 96 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,067 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
59 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(51) พระนครศรีอยุธยา(5) กรุงเทพฯ(2) ปทุมธานี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 22 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(8) สมุทรปราการ(1) และชลบุรี(13) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอิหร่าน 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 4 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 12 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศคูเวต 1 ราย
 • จากประเทศสาธารณรัฐยูกันดา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 112 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 88 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ78.3)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71,054 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 514,996 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,463 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,783 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,197 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 288,229 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,468 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 633 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม