สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

22 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 25,504 ราย
(เพิ่มขึ้น 89 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 59 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantineเพิ่มขึ้น 16 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 14 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,407 ราย)

เสียชีวิตรวม 83 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 24,361 ราย(95.52%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 76 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,060 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
59 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(31) ตาก(11) ปทุมธานี(9) นครปฐม(6) พระนครศรีอยุธยา(1) อ่างทอง(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(8) และชลบุรี(8) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศสาธารณรัฐลัตเวีย 1 ราย
 • จากประเทศโปรตุเกส 1 ราย
 • จากประเทศอาร์เมเนีย 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 7 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 111.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 87 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ78.0)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57,198 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 511,133 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,980 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,750 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 21 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,196 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 283,569 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,297 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 568 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม