สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

20 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 25,323 ราย
(เพิ่มขึ้น 82 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 27 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantineเพิ่มขึ้น 11 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 44 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,355 ราย)

เสียชีวิตรวม 83 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 24,129 ราย(95.28%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 59 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,111 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
27 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(2) ปทุมธานี(2) นครปฐม(2) อ่างทอง(1) สมุทรสาคร(19) สมุทรปราการ(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(9) ปทุมธานี(1) และชลบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศเคนยา 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 111 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 86 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ77.4)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 78,640 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 507,746 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,587 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,728 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 26 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,194 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 277,811 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,936 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 484 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม