สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

19 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 25,241 ราย
(เพิ่มขึ้น 130 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 61 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantineเพิ่มขึ้น 13 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้า รพ. 1 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 55 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,311 ราย)

เสียชีวิตรวม 83 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 24,070 ราย(95.36%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 124 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,088 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
61 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(35) กรุงเทพมหานคร(7) ปทุมธานี(10) พระนครศรีอยุธยา(4) นครปฐม(3) นนทบุรี(2)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(9) และชลบุรี(4) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเดนมาร์ก 3 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศอิตาลี 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
 • จากประเทศแคเมอรูน 1 ราย
 • จากประเทศคูเวต 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 110 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 85.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ77.4)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 68,924 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 505,309 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,643 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,709 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 27 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,191 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 274,875 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,712 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 484 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม