สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

18 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 25,111 ราย
(เพิ่มขึ้น 150 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 38 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 8 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 104 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,256 ราย)

เสียชีวิตรวม 82 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 23,946 ราย(95.36%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 249 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,083 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
38 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(26) กรุงเทพมหานคร(5) ปทุมธานี(3) มหาสารคาม(1) พระนครศรีอยุธยา(1) ตาก(1) นครปฐม(1)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(2) ปทุมธานี(1) สมุทรปราการ(2) และชลบุรี(3) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
 • จากประเทศสาธารณรัฐยูกันดา 1 ราย
 • จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
 • จากประเทศแอฟริกาใต้ 2 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 110 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 85 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ77.3)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71,640 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 502,544 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,440 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,690 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 29 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,192 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 272,163 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,998 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 483 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม