สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

12 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 24,279 ราย
(เพิ่มขึ้น 175 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 47 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 7 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 120 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,754ราย)

เสียชีวิตรวม 80 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 20,210 ราย(83.24%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 411 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,989 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
47 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(9) สมุทรสาคร(35) ชลบุรี(1) นนทบุรี(1) สมุทรสงคราม(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(7) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศจอร์แดน 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศอิตาลี 1 ราย
 • จากประเทศไอซ์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศเซียร์ราลีโอน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 108 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 80 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ74.2)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 103,481 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 486,922 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,760 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,522 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 59 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,184 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 254,988 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,384 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 479 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 49 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม