สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

28 มีนาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 24,635 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,553,720 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 24,288 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 31 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 34 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,609 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 282 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 330,488 ราย)
เสียชีวิตรวม 24,880 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 81 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,278,103 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 25,753 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 250,737 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 24,570 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,248) ปริมณฑล (3,241) จังหวัดอื่น ๆ (18,081)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 34 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 6 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 4 ราย
– จากประเทศเมียนมา 2 ราย
– จากประเทศสวีเดน 2 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 2 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศศรีลังกา 1 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
– จากประเทศลักเซมเบิร์ก 1 ราย
– จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
– จากประเทศอินเดีย 1 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 482 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 416 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.39)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,952 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,003,467 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,270 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 30 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 37 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 610,858 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 267 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,430 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,138,867 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16,863 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,461 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,054 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 167,993 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 159,673 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 91,916 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,306 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม