สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

11 กุมภาพันธ์,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 24,104 ราย
(เพิ่มขึ้น 201 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 96 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 16 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 89 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,634ราย)

เสียชีวิตรวม 80 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 19,799 ราย(82.14%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 885 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,225 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
96 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(16) สมุทรสาคร(56) ตาก(23) นนทบุรี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(6) ชลบุรี(9)และ สมุทรปราการ(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศซูดาน 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 7 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 3 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 107.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 79.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ74.0)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 96,806 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 483,200 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,760 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,487 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 80 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,181 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 251,604 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,288 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 478 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 27 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม