สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565

27 มีนาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 25,821 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,529,085 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 25,436 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 70 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 56 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,575 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 259 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 330,206 ราย)
เสียชีวิตรวม 24,799 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 84 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,252,350 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 24,066 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 251,936 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 25,695 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,749) ปริมณฑล (3,379) จังหวัดอื่น ๆ (19,567)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 56 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสิงคโปร์ 6 ราย
– จากประเทศตุรกี 5 ราย
– จากประเทศเมียนมา 5 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 5 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 4 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 3 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 3 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 3 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 3 ราย
– จากประเทศอินเดีย 2 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 2 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
– จากประเทศสวีเดน 1 ราย
– จากประเทศอิรัก 1 ราย
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
– จากประเทศอิหร่าน 1 ราย
– จากประเทศโปรตุเกส 1 ราย
– จากประสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศฮังการี 1 ราย
– จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 481 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 415 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.30)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,510 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,003,425 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,421 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 32 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 37 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 610,728 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 281 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,429 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,101,081 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,923 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,402 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,054 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 166,527 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 158,213 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 103,126 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,258 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม