สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

26 มีนาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 26,234 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,503,264 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 26,068 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 75 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 36 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,519 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 55 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 329,947 ราย)
เสียชีวิตรวม 24,715 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 67 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,228,284 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,013 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 250,265 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 26,123 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,128) ปริมณฑล (3,409) จังหวัดอื่น ๆ (19,586)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 36 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอิหร่าน 4 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 4 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 4 ราย
– จากประเทศเมียนมา 3 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 3 ราย
– จากประเทศตุรกี 3 ราย
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 2 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
– จากประเทศอิรัก 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
– จากประเทศศรีลังกา 1 ราย
– จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
– จากประเทศสวีเดน 1 ราย
– จากประเทศนิวซีแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
– จากประเทศโมร็อกโก 1 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 479 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 414 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.29)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,927 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,003,198 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,660 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 32 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 37 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 610,493 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 301 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,428 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,101,081 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 21,839 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,344 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,054 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 164,078 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 155,764 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 108,979 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,196 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม