สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

25 มีนาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 26,050 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,477,030 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 25,644 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 102 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 36 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,483 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 268 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 329,892 ราย)
เสียชีวิตรวม 24,648 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 69 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,208,271 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,219 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 244,111 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 25,912 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,739) ปริมณฑล (3,365) จังหวัดอื่น ๆ (18,808)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 36 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศเมียนมา 14 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 5 ราย
– จากประเทศฮ่องกง 4 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
– จากประเทศตุรกี 2 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
– จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 478 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 412 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.33)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,709 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,002,259 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,685 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 32 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 37 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 610,176 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 333 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,428 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,079,242 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 24,316 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,285 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,054 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 161,866 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 150,554 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 120,000 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,145 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม